Poszukiwani zdolni uczniowie!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci po raz 30. prowadzi rekrutację utalentowanej młodzieży do swojego programu pomocy wybitnie zdolnym. Do programu można zgłaszać uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyjątkiem są obecni maturzyści, którzy w nadchodzącym roku szkolnym będą już studiować. Nowe zgłoszenia na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane są do 15 czerwca 2012 r.

W roku szkolnym 2011/2012 Stowarzyszenie przyjęło do programu 548 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 354 młodych naukowców, 138 muzyków,33 plastyków i 23 tancerzy. 112 osobom przyznano status stypendysty, w tym 54 – po raz pierwszy.

Zgłoszenia ucznia do programu pomocy wybitnie zdolnym można dokonać na wiele sposobów: listownie (na adres biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa), mailowo (rekrutacja@fundusz.org) albo za pomocą formularza on-line na stronie internetowej  www.fundusz.org

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, rodzic, znajomy, albo sam zainteresowany. Najczęściej czynią to szkoły. Wszyscy zgłoszeni otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań. Podstawowym kryterium kwalifikacji są udokumentowane wyniki pracy młodych badaczy i twórców.

Co roku dla ponad pół tysiąca uczestników programu z całej Polski organizuje:
• 13-15 specjalistycznych warsztatów badawczych
• 4 wielodyscyplinarne obozy naukowe
• seminaria, spotkania, staże w najlepszych laboratoriach

Fundusz:

  • Zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników czołowych polskich uczelni i instytutów PAN.
  • Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy.
  • Wysyła stypendystów na obozy zagraniczne.
  • Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich czy konkursach międzynarodowych.

Program nie ma charakteru socjalnego – nominacje Funduszu są przyznawane osobom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.

Więcej informacji i formularz rekrutacyjny na stronie internetowej www.fundusz.org