Powiat Giżycki kontynuuje wsparcie na rzecz szpitala

To już drugi rok realizacji przez Powiat Giżycki wsparcia finansowego na rzecz giżyckiego szpitala. W ubiegłym roku Powiat Giżycki przekazał Gminie Miejskiej Giżycko blisko 2 miliony złotych na zadania związane z funkcjonowaniem szpitala, w tym: około 190 tys. zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 1,5 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Z tych środków zakupiony został m.in. ambulans, stół ortopedyczny, lampy operacyjne, sprzęt laparoskopowy, kardiomonitor, wyposażenie urologii i sterylizatorni.

4 lutego 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko dotycząca udzielenia Miastu w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 126.037,44 zł z przeznaczeniem na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynków wykorzystywanych przez Giżycką Ochronę Zdrowia. Środki te to niewykorzystana pomoc finansowa udzielona Miastu przez Powiat w 2020 r. W ramach prac sfinansowany zostanie zakup, dostawa i montaż szafy rozdzielczej niskiego napięcia.

W tegorocznym budżecie zaplanowana jest również pomoc  w wysokości około 1,7 mln zł na kontynuację modernizacji pod względem wymogów ppoż. oraz 1 mln zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego. Ten 1 mln zł prawdopodobnie zostanie wykorzystany do realizacji projektu modernizacji pracowni endoskopowej, która zlokalizowana będzie w głównym budynku szpitala, w pomieszczeniach w których mieścił się kiedyś Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Fot. www.zozgiz.pl