Powiat Giżycki laureatem konkursu „Innowacyjny Samorząd”

1W dniu 27 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Innowacyjny Samorząd”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związku Powiatów Polskich. W konkursie „Innowacyjny Samorząd” Powiat Giżycki został laureatem w kategorii „Sport i Turystyka” za projekt „Powołanie przez Powiat Giżycki, we współpracy z gminami wyspecjalizowanej jednostki powiatowej Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z siedzibą w Giżycku”. Kapituła konkursu podjęła także decyzję, o przyznaniu Powiatowi Giżyckiemu tytułu „Powiat Innowacyjny 2014”.

 

Zebranych przedstawicieli samorządów powitał poseł Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie samorządów dla rozwoju kraju oraz budowania wspólnot lokalnych. Z kolei zabierając głos Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Marek Tramś przedstawił ideę konkursu „Innowacyjny Samorząd” oraz przypomniał jego kryteria.
Prof. Jerzy Stępień, przewodniczący Kapituły Konkursowej, podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie innowacyjności dla dobrego i skutecznego działania samorządów.

W imieniu Starosty Giżyckiego nagrody odebrał Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztof Paternoga.