Powiat Giżycki otrzymał dofinansowanie do projektu

Clipboard03Projekt Powiatu Giżyckiego „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu, który ma na celu dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, utworzone zostaną nowe pracownie zawodowe wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Realizację projektu Zarząd Powiatu powierzył Powiatowemu Zespołowi Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych. Wartość projektu wynosi 2 014 127,68 zł, w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 1 663 079, 81 zł. Realizację projektu w dniu 22.05.2017 rozpoczęła konferencja w ZSEiI, w czasie której uczniowie, rodzice, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz nauczyciele zapoznani zostali z ideą projektu  oraz planowanymi działaniami.