Powiat Giżycki podpisał umowę na budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku

W dniu dzisiejszym tj. 16.02.2022r. podpisana została umowa z wykonawcą na  realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Giżycku”. Głównym wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlano- Instalacyjne Piotr Pachucki z Biskupca. Ze strony Powiatu Giżyckiego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Giżycku umowę podpisała Małgorzata Czopińska dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Wartość zadania ogółem to 5.031.267,51. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 23 listopada 2022r.
W ramach projektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku zostanie wybudowana sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, a także z zapleczem rehabilitacyjnym  wraz z infrastrukturą (m.in. tereny zielone, dojścia i dojazdy, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, mała architektura: 2 ławeczki, urządzenia siłowni zewnętrznej 5 szt). Proponowany układ zagospodarowania terenu pozostawia również teren przeznaczony do różnych aktywności dla dzieci.
Sala pełnić będzie głównie funkcje sportowo-rehabilitacyjne, ale także będzie miejscem różnych wydarzeń szkolnych. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz hala sportowa będą stanowiły jedną całość. Rozbudowę zaprojektowano tak, by mogły korzystać z obiektu osoby niepełnosprawne.

Powierzchnia użytkowa 495,7 m2
Kubatura 3592,1 m3

projekt wizualizacji nowej sali gimnastycznej:

wizualizacja sali SOSW