Powiat Giżycki pozyskał grant na realizację projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji – realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – pozytywnie ocenił złożony w rundzie 9 wniosek Powiatu Giżyckiego i przyznał grant na realizację projektu „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskim” w wysokości 177.398,22 zł. Projekt realizuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.

https://www.ore.edu.pl/2021/03/wyniki-naboru-w-ramach-projektu-grantowego-runda-9/