Powiat Giżycki udostępnia klientom 45 usług elektronicznych

W wyniku 3 projektów informatycznych zrealizowanych w ostatnich kilku latach przez Powiat Giżycki udostępnione zostały klientom samorządu nowe usługi elektroniczne.

Spośród 45 e-usług dostępnych na portalu cyfrowe-mazury.pl osoba posiadająca profil zaufany bądź podpis kwalifikowany może załatwić swoją sprawę w kilku najważniejszych obszarach: sprawy ogólne, budownictwo, sprawy drogowe, geodezyjne, ochrony środowiska i sprawy obywatelskie.

Posiadając którykolwiek z podpisów elektronicznych wskazanych wcześniej możemy wykorzystując interaktywne formularze dostępne w zakładce „Powiat Giżycki” załatwić m.in.:

  • pozwolenie na budowę,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu,
  • złożyć wniosek o wypis lub wyrys z ewidencji gruntów,
  • zarejestrować lub wykreślić stowarzyszenie zwykłe,
  • złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej lub petycje.

Obsługa portalu cyfrowe-mazury.pl jest całkowicie intuicyjna. Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić jest zalogowanie się profilem zaufanym na portal e-PUAP, a potem dokonanie wyboru jednej z e-usług udostępnionych w zakładce „Powiat Giżycki”. Wybranie interesującej nas e-usługi przeniesie nas do interaktywnego e-formularza, który po wypełnieniu i dołączeniu załączników wysyłamy do Starostwa Powiatowego.

Wszystkie wskazane e-formularze umożliwiają nam załatwienie każdej sprawy bez konieczności osobistego udziału w urzędzie.

Wszystkie formularze dostępne na cyfrowe-mazury.pl są jednocześnie dostępne bezpośrednio z platformy e-PUAP po wyszukaniu podmiotu Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z elektronicznego załatwiania spraw w naszym urzędzie.

kliknij na grafikę, aby przejść do zakładki „Powiat Giżycki” na portalu cyfrowe-mazury.pl

zdjecie strony cyfrowe-mazury.pl