Powiat Giżycki wśród samorządów uhonorowanych medalem i „Nagrodą przyjaznego brzegu”

Wczoraj tj. w środę 1 bm. w Warszawie w siedzibie PTTK odbyła się uroczysta gala wręczenia medalu i dyplomu honorowego – Nagrody im. gen. I. Prądzyńskiego. To wyniki konkursu organizowanego przez PTTK o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu”. W tym roku laureatami zostały wszystkie samorządy ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie oraz PGW Wody Polskie. Nagrodę przyznano za realizację inwestycji, które mają istotne znaczenie dla żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej. Program dla Wielkich Jezior Mazurskich był największym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury czyli funduszy unijnych na lata 2014-2020.