Powiat Giżycki wyróżniony za realizację projektu „Współpraca sukcesem w terapii”

27 września br. w Druskiennikach na Litwie odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektów z programu Interreg V-A Litwa- Polska 2014-2020. Dużym, a zarazem bardzo miłym, zaskoczeniem było wyróżnienie Powiatu Giżyckiego za realizację projektu pt. „Współpraca sukcesem w terapii”, dotyczącego zintegrowanego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Projekt był realizowany ze szkołą Dzūkija w Alytusie i samorządem miasta Alytus.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku