Cała społeczność miasta i powiatu kontynuuje przedświąteczną akcję pomocy dla mieszkańców Dubna – miasta partnerskiego na Ukrainie. W ramach akcji wspieramy dzieci żołnierzy i poszkodowanych w walkach na wschodzie Ukrainy. Zbiórka prowadzona jest od 24 listopada do 11 grudnia 2017 r/. Szczegóły poniżej...

Powiat lęborski – Polska

herb_powiat_gizycki  powiat lęborski z podpisem

 

Powiat Giżycki                      

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
między
Powiatem Giżyckim a Powiatem Lęborskim
została podpisana 27 maja 2017 roku.

Współpraca będzie obejmować w szczególności:

 • wymianę samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia obu powiatów;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych obu powiatów o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym;
 • współdziałanie na płaszczyźnie rozwoju turystyki;
 • popularyzację dziedzictwa kulturowego obu regionów;
 • wymianę dzieci i młodzieży;
 • wspieranie kontaktów pomiędzy uczniami i wychowankami szkół i placówek oświatowych;
 • wzajemna współpraca w organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym;
 • pomoc przy organizowaniu kolonii i obozów sportowych, szkoleniowych dla dzieci i młodzieży;
 • korzystanie z dobrych praktyk, będących efektem realizacji projektów innowacyjnych.

Umowę podpisali:

 • Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
 • Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki
 • Teresa Ossowska – Szara – Starosta Lęborski
 • Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski

Strona internetowa partnera: http://www.powiat-lebork.com/

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie