Powiat przekazał nieruchomości szpitalne Miastu Giżycko

W dniu 03 listopada 2020 r.  aktem notarialnym, w imieniu Powiatu Giżyckiego wraz z wicestarostą Mateuszem Sierońskim przenieśliśmy na Miasto Giżycko własności nieruchomości zabudowanych budynkami szpitala i związanych z jego działalnością, o wartości ponad 28 mln zł. Radni Rady Powiatu w Giżycku jeszcze w ubiegłym roku podjęli stosowną uchwałę, a czynności formalne zostały zakończone w miniony wtorek. Większość nieruchomości zabudowanych została przekazana w formie darowizny na realizacje celu publicznego – ochrony zdrowia, natomiast nieruchomości niezabudowane będące w obrębie ogrodzenia szpitala Powiat sprzedał za symboliczną cenę 1% wartości. Mamy nadzieję, że te nieruchomości, podobnie jak Powiat, Miasto będzie wykorzystywało bezpośrednio na funkcjonowanie szpitala ale również wszelkie pożytki z tych nieruchomości będzie przeznaczać na zaspakajanie potrzeb naszego najważniejszego podmiotu medycznego. Pragnę podziękować za przychylność i zrozumienie Radnym Rady Powiatu I Rady Miasta. To do Państwa należała ostateczna decyzja w tak ważnej dla naszej społeczności sprawie. Dziś jednak chcemy przeprowadzać sprawy formalne w sposób nieabsorbujący kierownictwa i załogi szpitala, zajętej walką z epidemią i jej skutkami, za którą należy się ogromny szacunek, wsparcie i podziękowanie.