Powiat Saalekreis – Niemcy

 

UKŁAD O PARTNERSTWIE

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Rzeczpospolita Polska) a Powiatem Saalekreis (Land Saksonia-Anhalt, Republika Federalna Niemiec) podpisano 20 czerwca 2009 roku.

            Porozumienie to stanowi rozszerzenie, powstałego na fundamencie pamięci o misjonarzu i orędowniku pokoju św. Brunonie, układu o partnerstwie zawartego pomiędzy miastami Giżycko i Querfurt. Stanowi ono podstawę do intensyfikacji dotychczasowych kontaktów oraz ich rozwoju w duchu pokojowego współżycia w Europie.

            Porozumienie umożliwia współpracę samorządów w zakresie: kultury, szkolnictwa, sportu, młodzieży, rodziny, spraw socjalnych, zdrowia, ochrony środowiska, turystyki, rozwoju infrastruktury oraz gospodarki. Celem obu stron porozumienia jest wzajemna pomoc w rozwoju tych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej, jak również budowanie nowoczesnych struktur administracyjnych w naszych samorządach.

            Porozumienie podpisali:
            Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
            Frank Bannert – Starosta Powiatu Saalekreis

strona macierzysta Partnera: www.saalekreis.de