W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Powiat Saalekreis – Niemcy

 

UKŁAD O PARTNERSTWIE

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Rzeczpospolita Polska) a Powiatem Saalekreis (Land Saksonia-Anhalt, Republika Federalna Niemiec) podpisano 20 czerwca 2009 roku.

            Porozumienie to stanowi rozszerzenie, powstałego na fundamencie pamięci o misjonarzu i orędowniku pokoju św. Brunonie, układu o partnerstwie zawartego pomiędzy miastami Giżycko i Querfurt. Stanowi ono podstawę do intensyfikacji dotychczasowych kontaktów oraz ich rozwoju w duchu pokojowego współżycia w Europie.

            Porozumienie umożliwia współpracę samorządów w zakresie: kultury, szkolnictwa, sportu, młodzieży, rodziny, spraw socjalnych, zdrowia, ochrony środowiska, turystyki, rozwoju infrastruktury oraz gospodarki. Celem obu stron porozumienia jest wzajemna pomoc w rozwoju tych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej, jak również budowanie nowoczesnych struktur administracyjnych w naszych samorządach.

            Porozumienie podpisali:
            Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
            Frank Bannert – Starosta Powiatu Saalekreis

strona macierzysta Partnera: www.saalekreis.de

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie