Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku zainaugurowało działalność

Uroczystą konferencją zainaugurowało w dniu wczorajszym (tj. 17 bm)  swoją działalność Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku. Centrum powstało w wyniku wspólnej realizacji projektu Stowarzyszeń „Wspólnota Mazurska” oraz  Stowarzyszenie Współpracy Mazursko –Francuskiej w Giżycku współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wartość całego projektu to ponad 300 tys zł. W ramach tego zadania giżycki C.O.P wspierał będzie informacyjnie i merytorycznie wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego. Zainteresowani będą mogli tutaj m.in. uzyskać wiedzę jak utworzyć stowarzyszenie, jakie dokumenty złożyć i w jaki sposób je opracować, gdzie szukać środków na realizację swoich zamierzeń. Doradcy Centrum będą odwiedzać wszystkie gminy naszego powiatu i aktywizować lokalne społeczności do działań na własną rzecz w swoich małych środowiskach. Głównym koordynatorem biura Centrum jest Izabela Liedtke, prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska”. Biuro funkcjonować będzie od wtorku do piątku do godz. 18.00. Szczegółowe informacje o Centrum Organizacji Pozarządowych uzyskać można w internecie na stronie www.copgizycko.pl. W trakcie spotkania przedstawiciele giżyckiego C.O.P, panie Izabela Liedtke i Ewa Kulpińska Mejor (prezes Stowarzyszenia Współpracy Mazursko-Francuskiej) zostały uhonorowane listem gratulacyjnym przesłanym przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz wiązanką kwiatów wręczoną przez przedstawicieli samorządu gminy Wydminy.

W II części konferencji zaprezentowane zostały również założenia do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r. w ramach konsultacji Programu przez samorząd Powiatu Giżyckiego. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego omówili także różne możliwości realizacji zadań w formie zlecenia samorządów na rzecz III sektora. W poniedziałkowej uroczystości otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych wzięło udział około 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W konferencji wziął także udział Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski.