Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Organizatorem tegorocznych Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej była Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. Uroczystość odbyła się w Giżyckim Centrum Kultury.

Przybyli licznie zaproszeni goście, w tym: przedstawiciele samorządu i władz powiatowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą, nauczyciele, emerytowani pracownicy oświaty oraz uczniowie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej.

Pierwsza część uroczystości związana była z wręczeniem indeksów i ślubowaniem nowo przyjętych uczniów  kierunków dziennych: Technik Masażysta, Technik Farmaceutyczny oraz Technik Usług Kosmetycznych. Dyrektor Cezary Piórkowski wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Następnie Starosta Giżycki uhonorował nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W części artystycznej wystąpił zespół akordeonistów ze szkoły muzycznej z Litwy oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 z inscenizacją bajki „Króliczek- ratowniczek”.

 

Fot. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku