Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 16 października 2023 r. w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski podziękował za pracę wszystkim pracownikom giżyckich placówek oświatowych.

W tym dniu, za ogromne zaangażowanie, wysokie efekty swojej pracy Nagrody Starosty otrzymali:

  • Jarosław Kulhawik i Dariusz Radziulewicz z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu,
  • Małgorzata Rakowska-Ożga i Aneta Kępińska z Zespołu Szkół Zawodowych,
  • Justyna Matelak i Marzena Orłowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
  • Anna Dec i Małgorzata Szpakowska z II Liceum Ogólnokształcącego,
  • Iwona Motus i Karolina Tomasik z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
  • Bożena Giedziuszewicz i Janina Boguszewicz z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • Iwona Rosa i Jacek Liminowicz z I Liceum Ogólnokształcącego,
  • Beata Bobieni z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  • Jerzy Janowski z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym.

Źródło informacji:  Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku