Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października br. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbyła się uroczystość powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu do szkoły zawitało wielu znamienitych gości, m. in. Wicestarosta Powiatu Giżyckiego p. Wacław Strażewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku p. Anna Cieśluk, przewodnicząca Rady Powiatu p. Krystyna Kralkowska, członek Rady Powiatu p. Tomasz Przymorski, dyrektor PZOSiPO p. Kazimierz Ambroziak, wicedyrektor PZOSiPO p. Ryszard Należyty, Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku p. Halina Poboża, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Skass, dyrektorzy giżyckich szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor Szkoły Policealnej, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie powiatu giżyckiego, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych p. Stanisław Jodkowski. W uroczystości również uczestniczyli nauczyciele, nauczyciele-emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Akademię poprowadzili uczniowie klasy czwartej Technikum Nr 3: Agata i Robert.

Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom oraz Nagrody Dyrektora pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych. Złożono również podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju szkoły dotychczasowej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Urszuli Knyps – Dawidowicz.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Zostały przedstawione scenki z życia szkoły. Uczniowie zaprezentowali również swoje umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do występów należą się p. Irenie Fabisiak i p. Marcie Tyszko oraz p. Justynie Chojnowskiej – Burblis za projekt scenografii i koordynowanie prac przy jej wykonaniu.

Po części głównej uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych technikum.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych www.zsz.edu.pl