Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia pracowników szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

 

Na wniosek Starosty Giżyckiego Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali : Henryk Kondratowicz i Aleksander Pietnoczka z ZSEiI oraz Elżbieta Wojciulewicz z I LO. Natomiast na wniosek dyrektora II LO Medale KEN otrzymały Panie Mariola Plaugo i Małgorzata Szpakowska. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej wręczono także Nagrody Starosty. W trakcie uroczystości otrzymali je: Ewa Downar i Mariola Plaugo z II LO, Iwona Rosa i Krzysztof Milewski z I LO, Katarzyna Rzeczycka i Beata Jasudowicz z SOSW. Iwona Radzymińska i Jacek Nerkowski z MOS, Henryk Kondratowicz i Jerzy Janowski z ZSEiI, Jarosław Kulhawik i Edyta Trościanko z ZSKŚiA, Beata Bobieni i Andrzej Radziewicz z CKZiU, Bożena Giedziuszewicz i Hanna Buszko z PORE, Joanna Rutkowska i Tomasz Rynkiewicz ze Szkoły Policealnej, Małgorzata Rakowska – Ożga i Marzena Dyndul z ZSZ. Specjalne podziękowania za koordynację ministerialnego programu „Za życiem” otrzymała Anna Szarko z PORE

Bardzo uroczyście podziękowano też Wojciechowi Cabanowi – od 1996 roku dyrektorowi Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych, który od 1 września prowadzi szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W trakcie uroczystości piękny występ artystyczny zaprezentowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a o serwis kawowy zadbali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych.

Autor: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych