Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist in”

23 marca 2023 r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist in”, którego organizatorem był Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku. Nauczyciele 12 szkół objętych doradztwem metodycznym PODN w Giżycku zgłosili chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Do rywalizacji stanęli uczniowie pięciu szkół podstawowych z klas 7 i 8 (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku i Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach) i siedmiu szkół ponadpodstawowych z klas 1 i 2 (Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Giżycku, I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku).
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na konkursie obejmował odpowiednio zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etapu edukacyjnego, wariant II.2. i ponadpodstawowych – III etapu edukacyjnego, wariant III.2.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu leksykalno-gramatycznego składającego się w zależności od kategorii z 75 lub 100 pytań w ciągu 60 minut. W tym czasie przybyli z uczniami nauczyciele języka niemieckiego mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych i myśli dotyczących warsztatu pracy germanisty oraz obejrzenia krótkiego szkolenia dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka a klasowa praktyka na lekcji języka obcego” https://www.macmillan.pl/szkolenia-pomoc/video/103
Po godzinnych zmaganiach uczniów poszerzona komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania prac, po czym wyłoniono zwycięzców w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wręczono nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz dyplomy za udział w konkursie. Nagrody rzeczowe ufundował PORE, a książkowe Wydawnictwo Pearson.
Nad przebiegiem konkursu czuwała doradczyni w zakresie języka niemieckiego Małgorzata Lasota.
Wyniki konkursu w kategorii szkół podstawowych:
1. Oliwer Frańczak (Szkoła Podstawowa w Wilkasach)
2. Filip Zawadzki (Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku)
3. Kacper Ejsmont (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Giżycku)
Wyniki konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych:
1. Milena Franke (Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku)
2. Julia Bondaruk (Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku)
3. Piotr Bondaruk (Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku)
Serdecznie gratulujemy!