Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, które było osobiście reprezentowane przez Koordynatora ECK Polska – Karola Muża.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z czterech giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: o prawach konsumenta, kodeks cywilny, o ochronie konkurencji i konsumentów, usługach turystycznych, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym czy też kredycie konsumenckim. Na rozwiązywanie testu przewidziane było 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu zakończyli rozwiązywanie testu przed regulaminowym czasem.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota – Leszczyńska (Przewodnicząca) oraz Marzena Potomska – inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, która dokonała sprawdzenia testów i ogłosiła wyniki konkursu.

W wyniku konkursu 2 uczniów – z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, uzyskało taką samą ilość punktów tj. 28/36. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie dogrywki w formie testu pisemnego w celu wyłonienia laureata drugiego i trzeciego miejsca.

Niestety po raz pierwszy w historii Konkursu (odbywającego się w Starostwie Powiatowym w Giżycku corocznie od 2012 r.) dogrywka nie wskazała, który z uczniów zajmie drugie miejsce na podium, ponieważ Wioleta Aftyka (ZSKŚiA) oraz Jan Teofilewski (I LO) uzyskali jednocześnie po 7 pkt/10.

Z pomocą przyszedł jednak Pan Karol Muż – Koordynator ECK Polska, który zadał uczniom po jednym pytaniu z zagadnień, które omówił podczas przeprowadzonego w tym dniu wykładu na temat Praw pasażerów. W tym przypadku lepsza okazała się Wioleta Aftyka, która definitywnie zajęła drugie miejsce, a Jan Teofilewski – trzecie miejsce.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce zajęła Aleksandra Szpakowska z II Liceum Ogólnokształcącego, która uzyskała 30/36 pkt (nagroda: słuchawki bezprzewodowe JBL),

II miejsce zajęła Wioleta Aftyka z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, która uzyskała 28/36 pkt, I dogrywka – 7/10, II dogrywka – 1/1 (nagroda: słuchawki BT Sony)

III miejsce zajął Jan Teofilewski z I Liceum Ogólnokształcącego, który uzyskał 28/36 pkt, I dogrywka – 7/10, II dogrywka 0/1 (nagroda: powerbank 10000 MAH Samsung)

Wicestarosta Giżycki – Mateusz Andrzej Sieroński wraz z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Katarzyną Tota – Leszczyńską wręczyli laureatom konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Giżyckiego. Ponadto, każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.

Władze Powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Konkurs jest jednym z przejawów wykonywania przez Powiat zadań zarówno z zakresu ochrony konsumentów jak i zakresu edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej jest doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz podnoszącym świadomość młodzieży o funkcjonujących mechanizmach rynkowych. Celem organizowania takiego konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale także zachęcenie młodzieży do zgłębiania przepisów prawa konsumenckiego. Jest to wiedza praktyczna, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym, którą będą mogli również służyć swoim najbliższym, swojej rodzinie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Tota-Leszczyńska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku

 

Wyniki Konkursu:

Uczestnicy konkursu mogli uzyskać maksymalnie 36 punktów.

1. Aleksandra Szpakowska – II LO (30pkt.)
2. Wioleta Aftyka – ZSKŚiA (28/36, 7/10, 1/1 pkt.)
3. Jan Teofilewski – I LO (28/36, 7/10, 0/1 pkt.)

4. Sandra Gembal – ZSKŚiA (26/36 pkt)
    Kacper Szukajt – II LO (26/36 pkt.)
5. Brunon Bobowski – I LO (24/36 pkt.)
6. Karolina Hładuń – ZSEiI (22/36 pkt.)
    Anna Kondracka – II LO (22/36 pkt.)
    Agata Libik – II LO (22/36 pkt.)
7. Iza Malinowska- ZSEiI (21/36 pkt.)
    Maciej Borkowski – I LO (21/36 pkt.)
8. Julia Szyłejko – ZSEiI (20/36 pkt.)
    Maria Kołodziej – I LO (20/36 pkt.)
    Agnieszka Łojewska- ZSKŚiA (20/36 pkt.)
9. Rozalia Świca – ZSKŚiA (16/36 pkt.)
10. Wojciech Lachowicz – II LO (11/36 pkt.)