Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku z akredytacją

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2024 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku wchodzący w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku otrzymał akredytację placówki doskonalenia nauczycieli.

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu w Giżycku (04.04.br.) Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski przekazał Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Bożenie Giedziuszewicz decyzję Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy!