Powiatowy Rzecznik Konsumentów na urlopie

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 07.08.2023r. – 25.08.2023r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
przebywa na urlopie.

Odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną w okresie urlopu zostaną udzielone po dniu 25.08.2023r.

W czasie nieobecności rzecznika konsumenci mogą skorzystać z porad prawnych udzielanych przez:

• Konsumenckie porady prawne
Infolinia Konsumencka 801 440 220 oraz 22 266 76 76,
(czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -18:00 – opłata wg taryfy operatora),

• Centrum E-Porad konsumenckich
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

• Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu giżyckiego
Zapisy bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na stronie internetowej https://bip.powiatgizycki.pl/10012/NIEODPLATNA_POMOC_PRAWNA/

Ponadto o wszelkich problemach dotyczących reklamacji towarów i usług można informować Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie,
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel.89 527 27 65
https://ih.olsztyn.pl/, e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl

Skargę na niewłaściwą jakość handlową oferowanych artykułów rolno-spożywczych należy zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, www.wijhars.olsztyn.pl
tel. 89 522 89 20, 89 527 44 64
e-mail: wijhars@wijhars.olsztyn.pl lub wi_olsztyn@ijhars.gov.pl

Informacje dotyczące praw konsumenckich znajdują się również na stronach:
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl; www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
• Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
• Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
• Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
• Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl