Powiatowy Rzecznik Konsumentów na urlopie

Informujemy, iż w dniach 2 sierpnia – 24 sierpnia 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie. Poniżej znajdą Państwo informację, gdzie można uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów.

 

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

INFOLINIA KONSUMENCKA
Tel. 801 – 440 – 220
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 18:00

KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD
e-mail porady@dlakonsumentow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku
ul. Chopina 15, 19-300 Ełk,
tel: (87) 621-16-53,
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek.- piątek 7.30-15.30
e-mail: elk@ih.olsztyn.pl
www.ih.olsztyn.pl

Federacja Konsumentów,
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,
tel:/fax: (89) 535-21-16,
poniedziałek 07:15-15:15, wtorek, środa, piątek 10:00 – 15:00, czwartek 11:00 – 18:00,
e-mail: olsztyn@federacja-konsumentow.org.pl

Pomocne strony internetowe:
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
www.zanim-podpiszesz.pl
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
• Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.konsumenci.org
• Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – www.ih.olsztyn.pl
• Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
• Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
• Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl
• Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
• Komisja Nadzoru Finansowego – www.knf.gov.pl
• Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – www.skef.pl
• Biuro Informacji Kredytowej – www.bik.pl
• Urząd Lotnictwa Cywilnego – www.ulc.gov.pl
• Rada Reklamy – www.radareklamy.pl
• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
• Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – www.giodo.gov.pl
www.obywatel.gov.pl