Powiatowy Rzecznik Konsumentów na urlopie

W dniach 25 czerwca – 16 lipca 2012 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie. Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

 

BEZPŁATNA INFOLINIA KONSUMENCKA
Tel. 800 – 007 – 707
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00

lub

1) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-16-53, poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30

2) Klub Federacji Konsumentów, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, tel:/fax: (89) 535-21-16, poniedziałek 10:00-16:00, wtorek, czwartek 10:00 – 18:00, środa, piątek 10:00 – 14:00

Pomocne strony internetowe:

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
• Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.skp.pl
• Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
• Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
• Arbiter bankowy – www.zbp.pl
• Rzecznik Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl
• Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki – www.skok.pl
• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
• Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl