„Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” stały się faktem

DSCF0324W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego odpowiedzieli starostowie Powiatów Mrągowskiego, Piskiego i Węgorzewskiego. W wyniku tego spotkania zapadły wstępne decyzje o wspólnej budowie i realizacji Strategii Rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w oparciu o samorządy 4 wspomnianych powiatów. Liderem projektu jest Powiat Giżycki. W efekcie tego spotkania międzypowiatowa grupa robocza urzędników, zajmujących się na co dzień sprawami lokalnych strategii, przystąpiła do działań. Wczoraj doszło do pierwszego spotkania roboczego grupy. Ustalono harmonogram działań związany z realizacją wspólnej zadaniowo i obszarowo Strategii pod nazwą „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”.
         Jest wiele spraw, zadań i pomysłów mogących w przyszłości jednoczyć samorządy tych powiatów przy realizacji wspólnych projektów. Wynikają one z zakresu zadań realizowanych przez samorządy powiatowe, choć nie tylko. Liczyć się będą wspólne ponadpowiatowe zamierzenia rozwiązujące problemy lokalnych społeczności w skali całego obszaru funkcjonalnego, jakim niewątpliwie są Wielkie Jeziora Mazurskie. Zadania z zakresu wspólnej promocji, edukacji, zdrowia, opieki społecznej, ścieżki rowerowe, drogi, promocja różnych form aktywnej przedsiębiorczości – to przestrzeń w której będzie można skonsolidować wysiłki i zabiegi kilku powiatów. Oczywiście siłą współdziałania będzie zachowanie cech indywidualnych, odrębnych każdego z samorządów, które wzmacniają i wzbogacają ofertę całego obszaru i znajdą się w przyszłej Strategii.

Harmonogram najbliższych działań „Powiatów Wielkich jezior Mazurskich” wygląda następująco:

maj 2013:
– podjęcie przez Rady Powiatów uchwały w sprawie współdziałania
– podpisanie odpowiedniego porozumienia przez cztery samorządy

czerwiec -wrzesień 2013:
– wybór podmiotu i opracowanie projektu Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”

październik 2013:
– konsultacje społeczne projektu Strategii

grudzień 2013:
– ostateczne korekty oraz przyjęcie Strategii