Powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu działania Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

26 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Starosty Nr 17.2019 powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

  1. Chrostowski Lech – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Giżycku
  2. Grądzki Paweł – zgłoszony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
  3. Maculewicz Marianna – zgłoszona przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Giżycka
  4. Osieczko Edyta – zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo
  5. Stefaniak Roman – zgłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Kadencja nowo powołanej Rady trwa 4 lata od dnia 26 sierpnia 2019 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.

informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku