Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

15 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu w Giżycku utworzył Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji. W skład Rady wchodzą:

Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki
 2. Ewa Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku

Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Janusz Sampławski – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

 


 

W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2017 r. głosowania kandydaci NGO do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji otrzymali następującą liczbę głosów:

Miasto Giżycko
Andrzej Gasiul                            – 10 głosów
Andrzej Szocik                            – 10 głosów
Janusz Sampławski                     – 9 głosów
Janusz Mieronowicz                   – 8 głosów
Jadwiga Borkowska-Żurek        – 6 głosów
Ewa Jenek-Dudar                       – 4 głosy

Gmina Giżycko
Sabina Wanda Kirson                 – 9 głosów
Bogdan Zdanowicz                    – 8 głosów

Gmina Miłki
Elżbieta Tomanek-Kazana          – 7 głosów