Powstała pierwsza platforma do współpracy firm i organizacji III sektora

Wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych zadaje sobie pytanie: jak pozyskać partnera biznesowego, który wesprze ich działania a jednocześnie osiągnie z tej współpracy pewne korzyści? Platforma współpracy biznesu i NGO została stworzona właśnie po to, by ułatwić zawieranie takich sojuszy i czerpanie korzyści z kooperacji.
Pomysł na platformę został stworzony przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmę Deloitte w czasie planowania projektu dotyczącego CSR, który służy rozwojowi kapitału społecznego dzięki współpracy firm i NGO.

Platforma to narzędzie umożliwiające wyszukiwanie organizacji pozarządowych oraz firm, które posiadają zbieżne cele i chciałyby podjąć wspólne działania. Pozwala na łączenie zbliżonych w profilu działania podmiotów w pary lub większe zespoły projektowe, jednocześnie stanowi bogatą bazę danych kontaktowych uporządkowanych według odpowiednich kryteriów, co ułatwia dostęp do poszukiwanych informacji.

Obecnie problem niedopasowania partnerów jest jedną z najważniejszych barier dynamicznego rozwoju kooperacji firm i organizacji pozarządowych. W dobie mediów społecznościowych narzędzie umożliwiające rzeczywiste interakcje pomiędzy organizacjami III sektora a firmami wydało się potrzebne i użyteczne. Mamy nadzieje, że nasza Platforma w znacznym stopniu wpłynie na poziom rozwoju współpracy między tymi dwoma sektorami – mówi Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan.

Platforma współpracy biznesu i NGO to na polskim rynku narzędzie innowacyjne. Dotychczas nie było miejsca, w którym można by znaleźć jednocześnie przedstawicieli trzeciego sektora oraz podmioty biznesowe otwarte na dialog i współpracę.

Poza katalogiem organizacji oraz firm na platformie prezentowana będzie Galeria Twarzy III sektora – miejsce dla profesjonalistów z branży, doradców i konsultantów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zbyt często pozostają anonimowi lub nie są dostrzegani, pomimo ogromnego zaangażowania i pracy wkładanej w realizowane zadania. Aplikacja umożliwia ocenę zarejestrowanych w Galerii Twarzy osób, co w przyszłości pozwoli na stworzenie rankingu najbardziej efektywnych przedstawicieli branży.

Platforma zawiera także dział poświęcony dobrym praktykom. Będzie on na bieżąco aktualizowany wzorcowymi projektami partnerskimi biznesu i NGOs.

Do projektu zostali zaproszeni przedstawiciele biznesu – m.in. firma Intel oraz III sektora – Fundacja Duende, która realizuje program Konkordia służący wzrostowi efektywności działania organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do rejestracji na http://www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma/