Powtórka przed Maturą

5 kwietnia 2018 roku w auli I LO już po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Powtórka przed Maturą” zorganizowany dla uczniów szkół średnich w powiecie giżyckim. W tym roku w konkursie wzięło udział 33 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do nauki języka, z którego planują zdawać maturę oraz utrzymywanie współpracy i przyjaznych stosunków między szkołami. Konkurs polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi do typowych zadań maturalnych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki.

Test powstał przy współpracy kilku nauczycieli szkół średnich: Małgorzaty Handrysiak (ZSEiI), Edyty Organek (II LO), Artura Wojnowskiego (ZSZ), Agnieszki Warmińskiej (I LO), Jarosława Czopińskiego (I LO) oraz Agnieszki Łobodzińskiej (ILO), która jest jednocześnie pomysłodawcą i koordynatorem Konkursu.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostaną również uczniowie z najlepszym wynikiem z każdej ze szkół biorących udział w Konkursie. Czekamy na rezultaty, które będą ogłoszone na początku przyszłego tygodnia!