Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

22 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącej na emeryturę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Pani Anny Skass.

W liście gratulacyjnym, złożonym na jej ręce przez Starostę Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego czytamy:

„Składam wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią, bardzo owocną pracę, pełen profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie z jakim służyła Pani mieszkańcom Powiatu Giżyckiego. Pragnę Pani serdecznie podziękować za ponad dwudziestoośmioletnie współkierowanie i kierowanie giżyckimi służbami zatrudnienia. Prawie siedemnastoletnie kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy już zawsze będzie kojarzyło się ze znacznym spadkiem bezrobocia w naszym Powiecie, aktywizowaniem bezrobotnych i pracodawców, a ostatnio z szeroką obsługą pomocy dla podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu epidemiologicznego.

Dziękuję za okazaną pomoc skierowaną szczególnie do tych, którzy poszukiwali pracy. Pani kompetencje i zaangażowanie pozwoliły wielu osobom bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy bądź na niego powrócić po wieloletniej przerwie. Osobiście, bardzo cenię sobie Pani inicjatywy kierowane na lokalny rozwój gospodarczy, aktywizujące i integrujące środowisko pracodawców. Przez lata swojej pracy wzorowo zarządzała Pani placówką odgrywającą tak ważną rolę społeczną, a zaangażowanie w przeciwdziałanie bezrobociu i promocję zatrudnienia, podejmowanie ważnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, przyniosło wymierne korzyści.

Dziękuję za codzienny trud realizowania zawodowych wyzwań związanych ze zmieniającą się rolą służb zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w ostatnim, bardzo szczególnym czasie. To właśnie Pani zaangażowaniu zawdzięczamy sprawną realizację nowych zadań wynikających z utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pani praca pomagała nie tylko utrzymać stabilną sytuację na rynku zatrudnienia, ale też wielu ludziom przywracała nadzieję na przyszłość. Gorące podziękowania składam za godną najwyższego szacunku gotowość niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji.

Jeszcze raz dziękuję za wieloletnią współpracę nacechowaną wiedzą i przykładną kulturą osobistą. Składam również najserdeczniejsze życzenia, by czas emerytury był dla Pani okresem miłego odpoczynku, jak i rozwijania własnych zainteresowań. Jednocześnie życzę spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.”

Pani Anna Skass, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w latach 2005-2022
(Fot. archiwum Gazety Giżyckiej)

Pani Anna Skass, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w latach 2005-2022 (w środku)
(Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku)

Pani Anna Skass z załogą Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
(Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku)