Pożegnanie lata w DPS

Mieszkańcy, opiekunowie i dyrektorzy 15 domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z Warmii i Mazur, Podlasia i Mazowsza spotkali się 13 września br. na corocznej imprezie integracyjnej „Pożegnanie Lata”. Było to już 12 spotkanie zorganizowane przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Impreza odbyła się dzięki wielu sponsorom.

 
Spotkanie integracyjne przebiegało w przyjaznej atmosferze, mimo, że pogoda nie dopisała. Uczestnicy bawili się przy muzyce, chętnie biorąc udział w wielu zabawach i konkursach. Atrakcją były stare motocykle.

W „Pożegnaniu Lata” uczestniczył Wicestarosta Giżycki Pan Wacław Strażewicz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Pan Zbigniew Piestrzyński.