Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Haliny Poboży

Szkolnictwo zawodowe od wielu lat współpracuje z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców. Ta współpraca to nie tylko organizacja praktyk zawodowych, ale też realizacja wspólnych projektów, organizacja targów firm, wspólne wyjazdy studyjne w celu podglądania „jak to robią inni”. W piątek, 15 września br., pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Halinę Poboży – dyrektor biura Cechu, która była w tę współpracę zaangażowana osobiście. O jakości tej współpracy niech świadczy fakt, że dyrektorzy szkół zawodowych kilka lat temu przyznali Pani Halinie DIAMENT w kategorii „Przyjaciel zawodowców”. Podziękowania za wiele lat współpracy złożyli: Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki, Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Małgorzata Rakowska-Ożga – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, Katarzyna Niezbecka – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. Jeszcze raz dziękujemy Pani Halino!

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku