Pożegnanie żołnierzy z 15 GBZ wyjeżdżających do Afganistanu

W piątek 16 bm. na placu Piłsudskiego w Giżycku Minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak, pożegnał żołnierzy wyjeżdżających do Afganistanu w składzie X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.  W uroczystości wziął również udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski i Przewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Kralkowska.

W trakcie uroczystości odczytany został rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania X zmiany PKW oraz podpisane zostały protokoły przekazania Kontyngentu.

Dowódca 15 GBZ, generał brygady Piotr Błazeusz, będący jednocześnie dowódcą X zmiany, otrzymał z rąk Ministra Obrony Narodowej flagę państwową z godłem RP na drzewcu. Przedstawiciele władz samorządowych Giżycka i Orzysza podarowali żołnierzom proporzec pamiątkowy z herbami obu miast. Proporzec wykonany został przez Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku.

Do Afganistanu wyjedzie ponad 800 żołnierzy z 15 GBZ, która stanowi trzon X Zmiany PKW, a tym samym odpowiedzialna była za jej formowanie i szkolenie.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Polskiego Kontyngentu Wojskowego, uświetniona przez Orkiestrę Garnizonową z Giżycka oraz kompanię honorową wystawioną przez batalion dowodzenia 15 Brygady.

Źródło informacji: MON, www.mon.gov.pl

Fot. Kamila Gaińska