„Poznajemy się przez sztukę”

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku rozpoczął realizację projektu „Poznajmy się przez sztukę”. Partnerem w projekcie jest Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim na Ukrainie. 09 września br. grupa młodzieży ze Lwowa przyjechała z wizytą do „Elektryka”.

 

Uczestnikami projektu realizowanego w formule spotkań młodzieży, jest 24 uczniów (12 uczniów technikum informatycznego i mechatronicznego z Giżycka oraz 12 uczniów Gimnazjum ze Lwowa). Głównym celem projektu jest zbliżenie się młodzieży polskiej i ukraińskiej z różnych typów szkół na płaszczyźnie szeroko rozumianej sztuki. Spotkania mają pokazać wspólne elementy dziedzictwa kulturowego naszych narodów oraz wzmocnić szacunek dla istniejących odmienności kulturowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wspólnych warsztatów twórczych przez młodzież polską i ukraińską oraz przygotowanie 2 wystaw podsumowujących działania w Giżycku i Lwowie. Tematyka działań koncentruje się wokół pozaszkolnej aktywności twórczej, obejmuje m.in. warsztaty ceramiczne,
malarskie, rękodzielnicze, kulinarne i teatralne. Nauczą one szacunku do siebie, otaczających miejsc i ludzi, bez względu na narodowość i cechy różnicujące. Pozwolą na nawiązanie przyjaźni międzynarodowych.

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych