Pracownicy Urzędu Skarbowego w Giżycku dyżurują w urzędach gmin

W ramach współpracy z organami samorządu terytorialnego, pracownicy Urzędu Skarbowego w Giżycku będą pełnić dyżury w n/w urzędach gmin celem udzielania podatnikom pomocy w rozliczaniu zeznań podatkowych za rok 2017 w szczególności w formie elektronicznej, promując jednocześnie elektroniczne składanie zeznań podatkowych:

1. Urząd Gminy Kruklanki – 26.03.2018 r. (poniedziałek)

2. Urząd Gminy Pozezdrze – 27.03.2018 r. (wtorek)

3. Urząd Gminy Wydminy – 29.03.2018 r. (czwartek)

4. Urząd Gminy Miłki – 04.04.2018 r. (środa)

5. Urząd Miasta i Gminy Ryn – 05.04.2018 r. (czwartek)