Praktyki młodzieży litewskiej

W dniach 7–18 maja 2012 roku 40-osobowa grupa młodzieży z litewskiej szkoły Centrum  Edukacji Zawodowej w Alytus odbywała praktyki zawodowe na terenie Miasta i Gminy Giżycko. Praktyki są jednym z działań projektu  pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez wyżej wymienioną szkołę oraz Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, działający w imieniu Powiatu Giżyckiego.

Projekt ten jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do udziału w praktykach zawodowych została wytypowana grupa 40 osób, w skład której wchodzili: kelnerzy/barmani – 6 osób; pracownicy hotelowi – 12 osób; kucharze – 19 osób; pielęgniarki socjalne – 3 osoby.

Na potrzeby organizacji praktyk, dla powyższych grup przeprowadzono rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, po czym podpisano umowy na realizację praktyk w:

  • Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
  • Hotelu „Wodnik” w Giżycku,
  • Hotelu „Mazury” w Giżycku,
  • Restauracji „Relax“ w Giżycku,
  • Hotelu „Tajty” w Wilkasach,
  • Wiosce Turystycznej Wilkasy Ośrodku Wypoczynkowo – Konferencyjnym,
  • Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku,
  • Akademickim Związku Sportowym Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego Ośrodku w Wilkasach.

Podczas pobytu w Giżycku młodzież miała możliwość zwiedzania miasta oraz rejsu statkiem „Łabędzim Szlakiem”.