Praktyki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Uczniowie Zespołu „H” Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku z dużym zaangażowaniem realizują praktyki wspomagane w Centrum Ogrodniczym. W ramach przedmiotu przysposobienie do pracy zdobywają kompetencje pomocnika sprzedawcy i pomocnika ogrodnika. Pod czujnym okiem pracowników Centrum, uczniowie porządkują stanowiska kwiatowe, pielęgnują rośliny, poznają ich nazwy i wymagania, a także poznają środki i narzędzia do pracy w ogrodzie.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku