Praktyki w Czechach

Dla Wszystkich Państwa, którzy czytacie ten artykuł, serdeczne pozdrowienia z ciepłego i gościnnego Trebońa, pięknie położonego, malowniczego  miasta w południowych Czechach w Regionie Czeskobudziejowickim. Ale nie tylko dla uroków  tych stron tu jesteśmy, my to znaczy uczniowie Technikum Rolniczego, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Przyjechaliśmy tu po naukę, praktyczną naukę wychowu ryb w stawach.

Swoja najlepsza wiedzę przekazują nam nasi gospodarze i partnerzy, czyli  Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, a robią to w sposób wysoce profesjonalny i z wielkim zaangażowaniem. Nam też nauka przekazywana w sposób praktyczny bardzo odpowiada, to nie to samo co siedzenie w ławce i wpatrywanie się w tablicę czy ekran.

Komunikujemy się w języku czeskim, którego nasza grupa uczyła sie jeszcze w Polsce, dyskusje są ożywione i często bardzo  zabawne.

Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i  higieny w nowym miejscu pracy praktykujemy w wylęgarni ryb,  karmimy je na stawach,  odławiamy ryby towarowe i szyjemy sieci. Najbardziej ekscytujące jest podawanie hormonów dla tarlaków karpi. Praktyka trwa 8 godzin dziennie, zaś po zajęciach mamy czas wolny który każdy z nas spędza indywidualnie na przykład na: zwiedzaniu miasta, wędkowaniu, poznawaniu czeskiej kultury i obyczajów oraz samych ludzi. Wieczory to czas rozmów o tym co się wydarzyło na praktyce. W ramach poznawania kultury Republiki Czeskiej gospodarze pokazali nam swoją stolice Pragę i przepiękny Czeski Krumlow – miasto wpisane na listę światowego  dziedzictwa UNESCO. Czas nam leci bardzo szybko, żal będzie opuszczać gościnny Czeski Kraj.

Pozdrawiamy – Ośmioro rybaków z Technikum Rolniczego ZSKŚiA w Giżycku.

Projekt jest dofinansowany przez Komisję Europejską, sygnowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. Tytuł programu „Staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego jako forma uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji z zakresu hodowli ryb.”

Główny cele programu to  rozszerzenie kompetencji zawodowych absolwentów Technikum Rolniczego ułatwiający im start w życie zawodowe oraz wypełnienie braków wykwalifikowanej kadry rybackiej na polskim rynku pracy.

Uczniowie po zakończeniu stażu praktycznego oraz kształcenia teoretycznego w ramach specjalizacji w swojej macierzystej szkole  uzyskają certyfikat Europass, umożliwiający im podjęcie pracy w rybactwie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Tekst: Andrzej Kowalski