Praktyki zagraniczne w Grecji

W dniach 15-28 października br. młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku wzięli udział w praktykach zagranicznych w miejscowości Pieria w Grecji.
Łącznie w projekcie pt. „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2023” realizowanego w ramach Kształcenia i szkolenia zawodowego – Erasmus+, bierze udział 22 uczniów kształcących się w zawodzie: technik agrobiznesu (2 osoby), technik reklamy (7 osób), technik robót wykończeniowych w budownictwie (10 osób), technik architektury krajobrazu (3 osoby) oraz 3 opiekunów – nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
Celem projektu jest danie szansy młodym ludziom na zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz umożliwienie nauczycielom zawodu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które przełożą się na łatwiejszy start zawodowy uczniów. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku kształci w zawodach, które wymagają od nauczycieli stałego doskonalenia warsztatu i nadążania za zmianami technicznymi oraz trendami na żywiołowo zmieniającym się rynku pracy.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku