Praktyki zawodowe w Londynie

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku realizuje projekt pt. „W drodze po sukces zawodowy”. Pierwsza grupa uczniów w dniach 19.05.2013 r. – 01.06.2013 r. wyjechała na staż do Londynu. Organizacją goszczącą była szkoła językowa ADC w Harrow.
W projekcie uczestniczy młodzież ucząca się na kierunkach technik informatyk, elektronik i ekonomista. Staż odbywał się przez dwa tygodnie w firmach komputerowych, elektronicznych, zgodnie z profilem kształcenia naszej młodzieży. Projekt zaspokaja potrzebę umiejętności dostosowania się do wymogów europejskiego rynku pracy, umożliwia doskonalenie zawodowe na europejskim rynku, rozwija horyzonty myślowe, uczy otwartości. Wyrabia potrzebę uczenia się języków obcych. Uczy poszanowania różnorodności kulturowych i językowych, akceptacji i tolerancji do innych kultur. Uczestnicy dokonali konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką oraz z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców. Projekt realizowany jest na zasadach IVT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.