Prawa pacjenta – poznaj je i naucz się z nich korzystać

Pacjent to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.
​ ​
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa:
➦ prawa pacjenta
➦ zasady udostępniania dokumentacji medycznej
➦ obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
➦ kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów
➦ sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów
➦ w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia.
​ ​
Poznaj prawa pacjenta i naucz się z nich korzystać:
➦ Czy Ustawa obowiązuje tylko w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?
➦ Kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
➦ Jakie prawa wynikające z Ustawy ma Pacjent?
➦ Kiedy i jak możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta?
​ ​
Na pytania w poniższym filmie odpowiada Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

​ ​
Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/prawa-pacjenta-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,586.html

 

 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/akademianfz/