Prezentacja urządzeń i programów przydatnych w rehabilitacji

23 listopada 2011 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Harpo. Pokaz  był adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, rodziców, instytucji oświatowych i poza oświatowych. Pracownicy firmy demonstrowali wykorzystanie swoich produktów – urządzeń i programów – w rehabilitacji i edukacji osób z problemami w komunikacji, niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową. 

W ofercie znalazły się m.in. notatniki brajlowskie, lupy elektroniczne, powiększalniki, klawiatury specjalne, komunikatory, ekrany dotykowe, oprogramowania wspierające komunikację i inne urządzenia do edukacji wczesnej i specjalnej. Ceny produktów Harpo nie są niskie, ale rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie  w ramach różnych programów w PFRON.

Osoby, które nie dotarły na spotkanie mogą odwiedzić stronę internetową z ofertą Harpo www.harpo.com.pl