Prezentacja wyników programu Erasmus Sport na konferencji „Sport i turystyka bez barier”

Kiedy kończono realizację projektu „Sport bez barier” z programu Erasmus Sport, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych postanowił promować wyniki tego projektu w różnych miejscach. W ubiegłym tygodniu mieli do tego okazję w czasie konferencji „Sport i turystyka bez barier” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski. Dyrektor PZOSiP – Małgorzata Czopińska została poproszona o przedstawienie wyników projektu, który realizowano wspólnie z partnerami z Litwy i Łotwy. Dziękujemy za taką możliwość oraz za ciekawe wystąpienia innych prelegentów.

Źródło: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku