Czy potrzebna jest Giżycku procedura kryzysowa „Objazd”?

Od pewnego czasu nasila się liczba zdarzeń komunikacyjnych na ul. Obwodowej w Giżycku. Potencjalna kolizja, która może przydarzyć się w okolicy mostu nad kanałem Łuczańskim może zablokować całe miasto, a napływ samochodów z dróg krajowych 59 i 63 spowoduje powstanie kilkukilometrowej blokady jedynej stałej drogi przejazdowej o kierunku wschód-zachód. Jednym z przykładów takiego zagrożenia była kolizja aut w dniu 18 sierpnia br., która pomimo optymalnie szybkich reakcji służb, spowodowała duże problemy komunikacyjne w samym mieście i w jego okolicach.

W związku z powyższym Starosta Giżycki zainicjował spotkanie w sprawie określenia możliwości organizacji alternatywnych tras objazdów na wypadek zdarzeń na ul. Obwodowej, które odbyło się dnia 6 października 2016 r. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Giżycki, Wicestarosta Giżycki, Burmistrz Giżycka, Wójt Gminy Giżycko, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Zarządu Dróg Powiatowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania ustalono, iż w sytuacjach kryzysowych najlepszym na chwilę obecną rozwiązaniem będzie zorganizowanie objazdu Al. Wojska Polskiego przez Pierkunowo. Organizacją kolejnych spotkań w sprawie ustalenia procedury postępowania na wypadek podobnych zdarzeń kryzysowych zajmie się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.