„Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI” – kampania informacyjna

Kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.

W tym trudnym czasie bądźmy solidarni z naszymi przedsiębiorcami i rolnikami, wspierając krajową gospodarkę i jednocząc się we wspólnych działaniach. Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „PRODUKT POLSKI”

Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania w prowadzonej akcji znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI
(http://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).