Profilaktyczne spotkanie na temat raka piersi i raka szyjki macicy

18 marca br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi, samobadania piersi oraz raka szyjki macicy zorganizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” w ramach realizacji zadania „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia, więc ćwiczę” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób (dziewcząt i chłopców) II klasy Technikum Agrobiznesu. Prelekcję poprowadził ginekolog lek. med. Adam Powichrowski. Podczas spotkania młodzież mogła się zapoznać z ulotkami dotyczącymi m.in. samobadania piersi i profilaktyki raka piersi. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży jak ważne jest wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy oraz zachęcanie do samokontroli oraz zgłaszania się na badania.
Ponadto przedstawicielki Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek opowiedziały jak wykryły u siebie guzka piersi, jak przebiegało ich leczenie i w jaki sposób radzą sobie ze stresem związanym z chorobą.