Profilaktyka raka piersi w Zespole Szkół Zawodowych

16 października br. odbyło się spotkanie Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek z uczennicami Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku w ramach realizacji zadania pn. „W sprawniejszym ciele – silniejszy duch. Warsztaty szkoleniowo -terapeutyczne dla starszych amazonek.” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Podczas spotkania odbyła się prelekcja lekarza o specjalizacji onkologicznej – pani Agnieszki Małek, na temat profilaktyki raka piersi i samobadania piersi.

Ponadto przedstawicielki Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek, pani Maria Grodzka (prezes) i Benedykta Jańczyk (sekretarz) opowiedziały jak wykryły u siebie guzka piersi i jak przebiegało ich leczenie.

Spotkanie miało na celu profilaktykę chorób nowotworowych poprzez zachęcanie do samokontroli oraz zgłaszania się na badania.

Podczas spotkania dziewczęta otrzymały ulotki dotyczące m.in. samobadania piersi.