Spotkanie na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy

26 listopada br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz nauki samobadania piersi zorganizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” w ramach realizacji zadania „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia, więc ćwiczę” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 36 dziewcząt. Prelekcję poprowadził ginekolog lek. med. Adam Powichrowski. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży jak ważne jest wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy oraz zachęcanie do samokontroli oraz zgłaszania się na badania. Podczas spotkania dziewczęta mogły się również zapoznać z ulotkami dotyczącymi m.in. samobadania piersi i profilaktyki raka piersi. Dziewczęta miały również możliwość porozmawiania z dwoma przedstawicielkami Giżyckiego Stowarzyszenia „Amazonek” – paniami Anną Poddubik (Sekretarz) i Bożeną Pudłowską (Skarbnik).