Program Domowej Opieki Zdrowotnej

Z uwagi na znaczącą liczbę Pacjentów z COVID-19 przebywających w izolacji domowej, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia. Umożliwić to ma wdrażany program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych Pacjentów.

Program ten nie tylko ma wpłynąć na bezpieczeństwo Pacjentów, ale jednocześnie usprawnić pracę Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Konsultanci i Lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez Lekarzy grupy Pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

System będzie nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak otrzymać pulsoksymetr?

– Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat mogą otrzymać pulsoksymetr na podstawie wypełnionego formularza Pulsocare. W takim przypadku nie jest wymagana kwalifikacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
– Pacjenci z COVID-19, którzy nie ukończyli 55 lat otrzymują pulsoksymetr na podstawie kwalifikacji dokonanej przez lekarza podstawowej opieki

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna

domowa opieka medyczna domowa opieka medyczna