Program Fundacji BGK „Moja Mała Ojczyzna”

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu „Moja Mała Ojczyzna” Fundacji BGK i potrwa do 15.06.2023 r. do godz. 23:59.
W tym roku jest o co walczyć – kwota jednego grantu to aż 40 tys. zł!
Konkurs skierowany jest do gmin, których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wnioski mogą składać:
-fundacje,
-stowarzyszenia wpisane do KRS,
-biblioteki publiczne,
-domy kultury,
-jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto),
-koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
-Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
-Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych.
-Działania proekologiczne – poprawa stanu środowiska naturalnego itp.
-Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych.
-Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
-Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu.
-Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 1000,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu.
-Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto.
-Koszt tablicy informacyjnej.
-Zakup sprzętu i narzędzi związanych z prowadzonym Projektem.
Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

Źródło: Fundacja BGK