Program Interreg V-A Litwa-Polska – Indywidualne konsultacje projektowe – Ełk 11 maja 2017 r.

1Wspólny Sekretariat (WS) i Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zapraszają na indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów podczas drugiego naboru wniosków o dofinansowanie (Małe Projekty), które odbędą się w Ełku 11 maja 2017 r. w siedzibie Biura Regionalnego.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kajki 10.

Zainteresowane osoby proszone są o odesłanie wypełnionego formularza w terminie do 5 maja.

Ilość miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowana godzina może ulec zmianie w przypadku jeśli została zarezerwowana wcześniej przez innego beneficjenta.

Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku o dofinansowanie, a nie przekazanie ogólnych informacji o naborze czy Programie. WS i RPK nie mogą dokonywać wstępnej oceny wniosku, a tym samym konsultować ogólnej kwalifikowalności działań projektu.

Formularz rejestracji na konsultacje Ełk 11.5.2017

Kontakt w razie dodatkowych pytań:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-554 Olsztyn ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 93 24
F: +48 89 521 93 09
E: k.ostrowski@warmia.mazury.pl
W: www.wrota.warmia.mazury.pl
W: www.ewt.warmia.mazury.pl